GROVFORPRODUKSJON

 

 

 

Vi dyrker grovfor til vinterbruk på ca 200 da, av dette blir ca 20 da brukt til tørt høy til hester og sau

Mens resten av arealet blir brukt til grasrundballensilage

 

Første slåtten foretaes  som regel i siste halvdel av Juni vi ønsker rundballer med noe mer fiber i  enn det som er vanlig i melkeproduksjon og vi fortørker godt  mesteparten av grasset Rundballene som blir brukt til hestene fortørkes til ca  65-75 % tørrstoff og pakkes med 8 lag film, rundballene som brukes til storfe fortørkes noe mindre  ,men vi ønsker tørrstoffprosent over 50% fordi  de er enklere å fore av gjennom vinteren man slipper at de er en isklump

 

Andre slåtten foretaes som regel i slutten av August og kjøres uten unntak i rundball.

Rundballene lagres på de jordene de er høstet og kjøres hjem igjennom vinteren

 

Også i grovforproduksjonen er kløver en viktig plante.

Kløverplantene tar næringstoffet nitrogen i fra lufta  og har mindre behov for dette tilført fra kunstgjødsel

Men vekstskifte er meget viktig for å opprettholde et anstendig avlingsnivå.

 

Tørrgjødsel er vanskelig å benytte i eng  så det en ønsker seg her er tilgang på Gylle som er våtgjødsel som kan kjøres ut på grasmark

 

I tillegg til grovforet som høstes til vinterbruk er det også store arealer som brukes til beiter  ca 250 da  brukes til dette