HMS mål på Meltvedt

:

Virksomheten skal foregå på en slik måte at personer eller dyr ikke blir skadet eller skadelidende.

Heller ikke arbeidsmiljø eller det ytre miljø.

Gjeldene regler og lovverk følges.

 

Kopi av det som danner fundamentet i HMS arbeidet på Meltvedt

Dette er igjen en del av det som er kjent under KSL som er kvalitetssikring i Landbruket.