KORNPRODUKSJON

 

 

 

Vi dyrker hvert år omtrendt 120 da  med økologisk korn

 

Dette fordeler seg med omtrendt halvparten av arealet med spelt hvete

20 da med havre

20 da med bygg

20 da erter til modning

 

 

Når våren kommer ligger jordene urørt og klare for våronn   normalt blir åkrene pløyd om høsten ,men dette gjøres nå om våren for å redusere errosjon og avrenning gjennom  vinteren.

Før dette gjøres kjøres det ut husdyrgjødsel fra dyrene  som har ligget å kompostert i haug ett år med en tørrgjødselvogn   dette blir pløyd ned og danner grunnlag for årets avling.

 

Før jordarbeiding starter er det viktig at jorda har tørket opp og har blitt varm dette for at kornplantene skal komme raskt igang og konkurrere godt med ugrasset, men normalt trenger de litt hjelp.

Normalt blir åkrene sloddet og jevnet med en overkjøring deretter blir alt areal harvet som regel to ganger før såkornet blir sådd og tilslutt alt tromlet .

 

Mekanisk jordarbeiding er viktig i det økologiske skifte fordi dette er en effektiv måte å bekjempe ugress og spesielt Rotugrass eks. Kveke, Åkerdylle og Tistel.

 

Her på Meltvedt hvor vi ikke bruker kjemiske midler i dette arbeide er dette en ekstra utfordring og vi bruker i tillegg  ugrassharving og tilsåing med dekkvekst.

Det vil si at nysådd kornåker blir harvet lett 2-3 dager etter tilsåing og når kornplantene har blitt ca 10 cm lange, da blir det også sådd inn dekkvekst  som er hvitkløver i tillegg til å hindre vekst av ugrass bidrar dette også i tilførselen av næring til plantene.

 

Etter hvert som kornplantene utvikler seg gjennom sommeren er det spennende å se hvordan.

Resultatet blir når høsten kommer.

Det er om å gjøre å kunne høste kornet så tørt som mulig ,men med vanskelige høster og seine sorter er det vanskelig uten bruk av korntørker

 

Kornet blir tresket i bulk og kjørt på tørkesilo for å redusere fuktighetsnivået til under 15% vann dette for å gjøre kornet lagringsdyktig igjennom vinteren

 

Vi bruker alt kornet vi produserer i produksjon av kraftfor til dyrene da blir kornsortene blandet sammen i riktig forhold og valset til en slags musliblanding som vi tilsetter riktige mineraler til de forskjellige dyregruppene dette gjøres etterhvert gjennom vinteren slik at foret alltid er nyvalset og smakfullt