KULTURLANDSKAP

 

 

 

Kulturlandskapets skjebne  ble vel bestemt da den første traktoren kom til Norge.

Det ble mer rasjonelt å bruke velarronderte områder og traktorjord, enn bratte havnehager og utilgjengelige jordstykker. Dette medførte  at slike områder ble plantet til med skog eller rett og slett grodde igjen.

 

I dag kan du komme på steingjerder midt i svarte skauen og få tenker vel at dette var inngjerding for husdyr  for hundre år siden.

 

Vi på Meltvedt mener det er synd at disse områdene blir borte og har tilbakeført rundt 130 da til havner for dyra våre. Områder som våre forfedre ryddet land på og som naturen har tatt tilbake, men som vi tilslutt har igjen fått overtaket på.

 

Det har vært et stort arbeid og beitende husdyr er en forutsetning for å klare å holde områdene nede Det er ryddet kilometervis med gammel piggtråd og annen gjerdetråd. Nye permanente gjerder er satt opp og en ser mer og mer til de gamle steingjerdene

Og det trengs flere år med regelmessig beiting for at alt skal komme frem.

Gamle vannkilder dukker frem igjen og det er dyrene som finner dem.

 

Etter hvert som disse områdene blir ryddet ser man at landskapet endrer karakter og det er tilfredsstillende å se at igjen er det gresset som får overtaket.