Løvetann
 

 

"Uønsket", men utrolig vakker.

 

Tilbyder
Birgit og Vetle Øverland
i Skien

 

 


Telefon
35545238
eller
90098926 

Send meg en E-post

Gården's hjemmeside

  Meltvedt er underlagt KSL i landbruket
 

HMS mål på Meltvedt

 

Meltvedt har egen Miljøplan

 

Meltvedt er godkjent av Debio.

 

New Forest stutteriet er godkjent av Norsk Ponniavlsforening

 

 

Tilbydernettverket i Telemark

 

Handlingsplan inn på tunet 2007, Innovasjon Norge

 

Inn på tunet, Norges Vel

 

Sekretariat for tilbydernettverket:
Amund Johnsrud
Telemark Bondelag
Landbrukets hus, Brenna
3810 Gvarv
Tel. 35 95 90 30 
Faks 35 95 90 39
mailto:69telemark@bondelaget.no

Kontaktperson hos Fylkesmannen:
Marita Oxum
FMLA Telemark
Statens Hus
Gjerpensgt.14
3708 SKIEN
35 58 62 68
marita.oxum@fmte.no


 

 

 

 

Tilbake til hovedsiden

Meltvedt gård

Meltvedt Gård
Meltvedt gård

 

En arena for mestring og læring,
 gjennom aktivitet og kontakt i et aktivt landbruksmiljø.

 

Meltvedt Gård har en lang historie.
Den eldste bygningen på tunet er våningen som er satt opp i 1790,
men det har nok vært bebyggelse her lenger enn det.


Driften i dag omfatter ca 300 da jord pluss ca 400 da innleid.
Disse blir brukt til gras og kornproduksjon


Hovedtyngden er i dag basert på økologisk drift


Slaktegrisproduksjon                                 ca 1200 stk
Selvrekrutterende  ammekubesetning          ca 35 mordyr
Stutteridrift New Forest                               ca 20 hester


På Meltvedt er det 5 driftsbygninger;

Kaldfjøs for storfe 400m2 
Grisehus med talleløsning 400m2 
Tradisjonell låve med staller 330m2 
Stallbygning med løsdrift 70m2  Sauefjøs 70m2
Det er i tillegg en stor garasjebygning med eget tilbud for IPT oppholdsrom og spiserom,
samt soverom i 2 etg.

 

 Siden 2002 har vi drevet IPT tilbud her på Meltvedt Gård.
Vi har ikke mange brukere her og det er helt bevisst, men tre dager er avsatt i uken til dette.


Tilbudet her er lagt opp som arbeid,
med start klokken 0900 med morgenmøte og fordeling av oppgaver.
Vi har lunsj kl.12, og forsetter til kl 15 med avtalte aktiviteter.
Av og til brekker vi av og tar en tur i skogen  eller sitter og prater sammen.
Målsetting med arbeid og aktiviteter er mestring
Dyra våre har også en sentral rolle i dette
og hvor vi alle er med på gårdens daglige gjøremål som foring og stell av dyr
og lære å ta ansvar for enkeltindivider


Våre satsingsområder er arbeidstrening, aktivisering, mestring og læring.


Ut over dette er vi med på å lage tilbud som er tilpasset spesielle ønsker fra f.eks.
barnevern, skole, kriminalomsorg, grønt arbeid og så videre.
Vi er meget fleksible og vil med vår bakgrunn favne mange temaer og fagområder.

Noen stikkord om dette kan være;
Landbruk aktiv bonde --  maskinteknisk  --  prosesskjemisk  --maskinentreprenør
--   håndverksfag   -- transport  -- økonomisk   -- lærlinger  -- glad i mennesker
-- opplæring.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Meltvedt gård

Økologisk ammekubesetning

En glad traktorentusiast


Gode venner på tur


Innhøsting

Oppdrett av New Forest

Smågris ankommer Meltvedt

Bilde fra et av husdyrrommene

2008 © Vetle Øverland